ALL ON 4 – ALL ON 6 IMPLANT

Tên dịch vụ Đơn vị Chi phí Bảo hành
PHẪU THUẬT ĐẶT TRỤ IMPLANT
Implant Hàn Quốc 1 răng 16,000,000 10 năm
Implant Hàn Quốc Cao Cấp 1 răng 20,000,000 15 năm
Implant Pháp 1 răng 22,000,000 15 năm
Implant Mỹ   1 răng 24,000,000 Trọn đời
Implant Thụy Sĩ 1 răng 35,000,000 Trọn đời
+Công nghệ định vị I-Tech 1 răng +10,000,000  
+Công nghệ Implant tức thì 1 răng +5,000,000  
ALL ON 4 – ALL ON 6 IMPLANT
Giải pháp All On 4 Implant 1 hàm 200,000,000 10 năm
Giải pháp All On 6 Implant 1 hàm 300,000,000 10 năm
Giải pháp All On 4 Implant kết hợp I–Tech 1 hàm 300,000,000 30 năm
Giải pháp All On 6 Implant kết hợp I–Tech 1 hàm 400,000,000 30 năm